Şeyh Edebalı

Ahşap El Oyma Sanatı Tarihçesi

Size göre ahşap,bize göre sanat…

Jeolojik tanımıyla “mermer”,

Ahşap Oymacılığı Sanatı Örnekleri

Taş ve Mermer İşleme Sanatı

Ahşap El Oyma Sanatı

Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Şeyh Edebalı(Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası)[1] (1206 - 1326) شيخ اده بالي, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Orhan Gazi'nin dedesi, bir anlamda da sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.

Ahşaptan şekillendirilmiş heykellere Mısır'da piramitlerde de rastlanmıştır. Türk tarihinde ise Türkmenistan'da rastlanan bu sanat, İslami motiflerle birleşerek Endülüs’e, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına yayılmıştır. Şu anda Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde de ahşap motiflere sıklıkla rastlanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin heykel ve oyma süslemeli eserlerine rastlanmıştır.

Oyma, ahşap malzeme üzerine yapılan bir çizimin özel kesici  aletlerle istenmeyen yerlerinin yontulması ile elde edilmesi sanatıdır.

Kireçli su ve dolomit gibi kayaçların belli basınç ve sıcaklık etkisi altında yeniden kristalleşmesiyle oluşan başkalaşım kayaçlarına denir. Mermer terimi önceleri şekillendirilip parlatılarak inşaat ve sanatsal yapılarda kullanılan karbonatlı kayaçlar için kullanılmıştır. Bu karbonatlı kayaçlar, esasen, kalsit ve dolomit minerallerinden oluşan kireç taşı ve dolomit kayaçlarıdır.

Hayal gücümüzün, fiziki imkan ve kabiliyetlerimizin el verdiği ölçüde kendimizi ifade etmenin, duygularımızı anlatmanın yoluna göz atmak istermisiniz..

Medeniyetin beşiği olan Anadolu’muzda da, kıymetli ve yarı kıymetli taş işlemeciliğinin çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. O tarihlerdeki imkansızlıklara rağmen, bugün dahi bilinmeyen akik boyama, sert taşları delme, yontma, yiv çekme ve sedef kakma işlerinin yapıldığı, ortaya çıkan eserlerden anlaşılmaktadır.

Sanatı anlamak için, önce bütün sanatların kaynağı olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir. Yine hayatı ve sanatı anlamak için herşeyin temeline, doğaya inilmelidir

Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. Maddesine göre doğrudan bakanlığa bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuştur. Müdürlüğümüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim,Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadır.
Detaylar

Bilecik Elsanatları 2012 — Tasarım Prestij Bilgisayar.